Projektet

Wash Projects: Ujë për Jetë

Shkruar nga Korab Zhuja

Wash Projects janë projekte të rregullimit të infrastrukturës së ujit në shtëpi, shkolla dhe objekte tjera nëpër Kosovë, ku mundësohet uji i pijshëm për banorët, nxënësit e shkollave, etj. ku uji i pastër ka qenë një mungesë. Ky projekt ka qenë disa vjeçar, implementuar nga Klubi Rotarian Prishtina International dhe partnerët tjerë.

Dokumentet Shtesë:

  1. Broshura për Fëmijë
  2. Raporti i Projektit 2011 – 2016

 

Rreth Autorit

Korab Zhuja

Leave a Comment