Autori: Korab Zhuja

Klubet

Edmond Hajrizi në RCPNB

Në takimin e fundit të Klubit një prezentim i shkëlqyeshëm nga mysafiri z. Edmond Hajrizi, Rektor i...

Njoftimet

Trajnimet PETS

Është mbajtur në Tiranë takimi mbarëkombëtar i Rotarianëve shqiptarë dhe atyre kosovarë, ku është...