Rreth Nesh

Rotariani është një iniciativë e komunitetit rotarian shqiptar e cila synon të promovoj vlerat dhe parimet rotariane, frymën mbi të cilën Rotaria shkrihet në komunitet, projektet dhe aktivitetet të cilat i implementojnë klubet rotariane, etj.

Poashtu synimi ynë është informimi i saktë dhe i shpejtë i rotarianëve dhe jo rotarianëve me historikun, strukturën organizative, vend takimet dhe oraret e klubeve si dhe projektet kombëtare dhe ndërkombëtare të rotarisë.