Rrota Rotariane

Rrota ka qenë simbol Rotarian që nga ditët e para. Dizajnimin e parë e ka bërë rotariani nga Çikago me emrin Montague Bear, një gëdhendës që e vizatoi një rrotë të thjeshtë vagoni me disa vija që simbolizonin tymin dhe lëvizjen. Rrota duhej të simbolizonte “Civilizimin dhe Lëvizjen”. Shumica e klubeve të hershme e kishin në ndonjë formë rrotën e vagonit në publikimet apo memot e tyre.

Në vitin 1922 është vendosur përfundimisht që të gjitha klubet rotariane duhet ta përvetësojnë një dizajn të vetëm si një emblemë ekskluzive rotariane.

Kështu, në vitin 1923, është miratuar nga Organizata Rotary International ingranazhi i sotëm me 24 dhëmbëz dhe 6 akse. Një grup inxhenierësh e shprehën mendimin se ingranazhi është mekanikisht i pazëshëm dhe se nuk do të shkonte pa “qelësin” në qendër i cili e vë në veprim. Pra, në vitin 1923 u shtua qelësi dhe u pranua edhe formalisht dizajni që e kemi sot si emblemë zyrtare e Rotary International.