Flamuri Rotarian

Në Kuvendin e Rotary International të mbajtur më 1929 në Dallas, Teksas të SH.B.A. është përcaktuar një flamur zyrtar. Flamuri Rotarian ka prapavijë të bardhë me emblemën zyrtare – rrotën me ngjyrë të artë në qendër të tij. Katër hapësirat në skajet e rrotës rotariane kanë ngjyrë të kaltër mbretërore. Fjalët “Rotary” dhe “International” të shtypura në pjesën e epërme dhe të poshtme të skajeve të rrotës janë poashtu me ngjyrë të artë. Boshti në nyjë dhe qelësi i rrotës janë me ngjyrë të bardhë.

Flamuri i parë zyrtar Rotarian është valvitur në Kansas City, Missouri të SH.B.A në janar të vitit 1915. Në vitin 1922 admirali Richard Byrd, anëtar i Rotary klubit të Vinchester, Virginia, SH.B.A. ka mbajtur me vete një flamur i vogël Rotarian gjatë ekspeditës në Polin e Jugut. Katër vite më vonë admirali e mbajti flamurin Rotarian edhe në ekspeditën e tij në Polin e Veriut.

Disa Rotary klube e përdorin flamurin zyrtar Rotarian si banderolë në takimet e klubeve. Në këto raste preferohet të shkruhen fjalët “Rotary Klubi” mbi simbolin e rrotës si dhe emri i qytetit, shtetit apo kombit poshtë emblemës.

Flamuri Rotarian spikat gjithmonë në mënyrë të dukshme në selitë e botës si edhe në të gjitha kuvendet dhe ngjarjet zyrtare të Rotary International.