Selia Botërore

Selia botërore e Rotary International

Selia e Rotary International gjithmonë ka qenë në territorin e Çikago, Illinois, Sh.B.A. Shtatë zyrat e para të sekretariateve ishin të vendosura brenda qytetit, por në vitin 1954 Rotary ka ngritur një ndërtesë të re atraktive në Evanstonin periferik. Kjo ndërtesë ka përmbushur nevojat e Sekretariatit gjer në vitin 1980 kur me shtimin e programeve të reja, me rritjen e Fondacionit Rotary dhe me aktivitetet e reja lidhur me PolioPlus ndërtesa është bërë shumë e ngushtë dhe disa anëtarë stafesh janë detyruar të punojnë në hapësirat shtesë të zyrave përreth.

Kur u ngrit ndërtesa e re moderne 18 katëshe në vitin 1987 në Evanston, u duk se aty do të kishte hapësirë të mjaftueshme për zgjërimin e Rotary për vitet e ardhshme. E ndërtuar nga xhami dhe struktura e çelikut në vitin 1977 ajo ka 37.160 metra katror sipërfaqe shfrytëzuese për zyra. Ndërtesa u bë me porosinë e Rotary International e cila liroi pothuaj gjysmën e hapësirës për banuesit komercialë gjerë në kohën kur ajo hapësirë do të jetë e nevojshme për rritjen e Rotary.

Ndërtesa ka një amfiteatër me 190 vende, garazhë të madhe parkingu, kafiteri me 300 vende si dhe hapësirë funksionale për zyra për 500 të punësuar të selisë botërore. Suita ekzekutive në katin e 18-të përfshin sallën e konferencave për mbledhjet e Bordit të Drejtorëve të Rotary International, Administratorët e Fondacionit Rotary dhe Komisionet e Fondacioneve të Rotary International, pastaj zyrat e Kryetarit të Rotary international, Kryetarit të Posazgjedhur, të Emruarit të Kryetarit, Kryetarit të Administratorëve të Fondacionit dhe Sekretarit Gjeneral. Qendra Rotary numër një, siç quhet ndryshe mundëson kryerjen efikase të aktiviteteve të Rotary International.